Gospodarstwo Ludomirowo

Dom otoczony parkiem Podlasie - Wzgórza SokólskieUWAGA  Z dniem 28 marca 2022 r. usługi turystyki wiejskiej w Zalesiu 36 (Gospodarstwo Agroturystyczne Ludomirowo) zostały zakończone, obiekt został wykreślony z ewidencji gminy Sidra.
ludomirowo dom czerwiecUwaga: pod niżej podanym linkiem można obejrzeć więcej fotografii z Ludomirowa
Galeria fotografii Gospodarstwa Agroturystycznego Ludomirowo